รวมลิงค์ อปท.ใกล้เคียง

 
 ชื่อหน่วยงาน   1. เทศบาลตำบลพญาเม็งราย
 ที่อยู่   234 หมู่ 11 ตำบลเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย 57290
 เบอร์โทร   053-799105  โทรสาร. 053-799114
 เว็บไซต์
 
 ชื่อหน่วยงาน   2. เทศบาลตำบลเม็งราย
 ที่อยู่   หมู่ 10 ตำบลเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย 57290
 เบอร์โทร   053-799004
 เว็บไซต์ http://www.mengrai.go.th/
 
 ชื่อหน่วยงาน   3. องค์การบริหารส่วนตำบลตาดควัน
 ที่อยู่   หมู่ 7 ตำบลตาดควัน อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย 57290
 เบอร์โทร   053-194126
 เว็บไซต์
 
 ชื่อหน่วยงาน   4. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ
 ที่อยู่   หมู่ 9 ตำบลแม่ต๋ำ อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย 57290
 เบอร์โทร   053-190551 , โทรสาร. 053-190552
 เว็บไซต์ http://www.maetam.com/
 
 ชื่อหน่วยงาน   5. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา
 ที่อยู่   137 หมู่ 2 ตำบลแม่เปา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย 57290
 เบอร์โทร   053-788179 , 053-788000
 เว็บไซต์   http://www.maepao.com
 
 ชื่อหน่วยงาน   6. องค์การบริหารส่วนตำบลปล้อง
 ที่อยู่   หมู่ 10 ตำบลปล้อง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 57230
 เบอร์โทร   053-954150
 เว็บไซต์
 
 ชื่อหน่วยงาน   7. เทศบาลตำบลงิ้ว
 ที่อยู่   หมู่ 8  ตำบล งิ้ว อำภอ เทิง จังหวัดเชียงราย 57160
 เบอร์โทร   053-954537
 เว็บไซต์   http://www.ngewchiangrai.com/
 
 ชื่อหน่วยงาน   8. เทศบาลตำบลสันทรายงาม
 ที่อยู่   208 หมู่ 3 ตำบลสันทรายงาม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 57160
 เบอร์โทร   053-188059
 เว็บไซต์  
 
 ชื่อหน่วยงาน   9. องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
 ที่อยู่   118 หมู่ที่ 2 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 57160
 เบอร์โทร   053-669248 , โทรสาร. 053-795691
 เว็บไซต์   http://abt-wiangthoeng.com
 
 ชื่อหน่วยงาน   10. เทศบาลตำบลหงาว
 ที่อยู่   ตำบลหงาว   อำเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย 57160
 เบอร์โทร   053-696333 โทรสาร. 053-696334
 เว็บไซต์   http://www.sao-ngao.com/
 
 ชื่อหน่วยงาน   11. เทศบาลตำบลบ้านปล้อง
 ที่อยู่   999 หมู่ 11 ตำบลปล้อง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
 เบอร์โทร   053-954162
 เว็บไซต์   http://www.banplong.go.th/
 
 ชื่อหน่วยงาน   12. เทศบาลตำบลเวียงเทิง
 ที่อยู่   3 หมู่ 15 ตำบลเวียงเทิง  อำเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย
 เบอร์โทร   053-5795321
 เว็บไซต์  
 
 ชื่อหน่วยงาน   13. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศิลา
 ที่อยู่   124 หมู่ 2 ตำบลดอนศิลา  อำเภอเวียงชัย   จังหวัดเชียงราย 57210
 เบอร์โทร   053-736691 , 053-736053
 เว็บไซต์  
 
 ชื่อหน่วยงาน   14. องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม
 ที่อยู่   ตำบลผางาม   อำเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย 57210
 เบอร์โทร   053-736513
 เว็บไซต์  http://www.phangam.com/
 
 ชื่อหน่วยงาน   15. องค์การบริหารส่วนตำบลต้า
 ที่อยู่   หมู่ 3 ตำบลต้า  อำเภอขุนตาล  จังหวัดเชียงราย  57340
 เบอร์โทร   053-797149
 เว็บไซต์  
 
 ชื่อหน่วยงาน   16. เทศบาลตำบลบ้านต้า
 ที่อยู่   ตำบลต้า  อำเภอขุนตาล  จังหวัดเชียงราย  57340
 เบอร์โทร   053-797111  โทรสาร. 053-797558
 เว็บไซต์   http://tesabanta.net/