ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลไม้ยา ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-672072  แฟกซ์ 053-672033

ปลัด

สายตรงผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

facebookศูนย์ดำรงธรมม

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์


สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 17/08/2562
วันนี้
34
เมื่อวานนี้
38
เดือนนี้
1,131
เดือนที่แล้ว
1,358
ปีนี้
1,131
ปีที่แล้ว
17,567
ทั้งหมด
134,696
ไอพี ของคุณ
18.204.42.98ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256117 ตุลาคม 2560
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ17 สิงหาคม 2560
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ17 สิงหาคม 2560
ประกาศสอบราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี จำนวน 1 31 มกราคม 2560
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256017 ตุลาคม 2559
ประกาศ ยกเลิกประกาศประมูลซื้อเตาเผาขยะ จำนวน 2 เตา06 ตุลาคม 2559
ประกาศ ยกเลิกประกาศประมูลซื้อเตาเผาขยะ จำนวน 2 เตา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์06 กันยายน 2559
ประกาศประมูลซื้อเตาเผาขยะ จำนวน 2 เตา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์26 สิงหาคม 2559
ประกาศประมูลซื้อเตาเผาขยะ จำนวน 2 เตา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์26 สิงหาคม 2559
ประกาศสอบราคางานก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ16 สิงหาคม 2559
ประกาศสอบราคางานก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ16 สิงหาคม 2559
ยกเลิกประกาศการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง10 สิงหาคม 2559
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัรฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ07 มีนาคม 2559
ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านไม้ยาสันโค้ง หมู่29 มกราคม 2559
ประกาศสอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)18 ธันวาคม 2558
|<<<1234>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 2

- - - - - - - - - - ยังไม่มีข้อมูล- - - - - - - - - -

|<<<

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 2

ประกาศราคากลาง
หัวข้อวันที่
โครงการขุดวางท่อจ่ายน้ำประปาภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยก้างราษฎร์ หมู่ 529 มีนาคม 2560
โครงการเจาะบ่อบาดาล บ้านร่องกอก หมู่ 329 มีนาคม 2560
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านโดยการเปลี่ยนถังกรองน้ำ บ้านไม้ยากลาง หมู่ 1529 มีนาคม 2560
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านห้วยก้างใหม่ หมู่ 1329 มีนาคม 2560
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านห้วยก้างใหม่ หมู่ 1321 มีนาคม 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยก้างตลาด หมู่ 1223 กุมภาพันธ์ 2560
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไม้ยามิตรภาพ หมู่ 1623 กุมภาพันธ์ 2560
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยก้างตลาด หมู่ 1223 กุมภาพันธ์ 2560
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านไม้ยาบุนนาค หมู่ 1823 กุมภาพันธ์ 2560
โครงการขุดลอกหน้าฝายห้วยเดื่อ หมู่ 101 กุมภาพันธ์ 2560
โครงการขุดสระเก็บน้ำหนองงูเหลือม หมู่ 301 กุมภาพันธ์ 2560
โครงการจัดซื้อรถบรรทุก ดีเซล ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ31 มกราคม 2560
โครงการปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ 613 กันยายน 2559
โครงการขุดลอกลำห้วยก้าง หมู่ 1001 กันยายน 2559
โครงการขุดลอกร่องตึง หมู่ 1218 สิงหาคม 2559
|<<<12345>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 2

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน สขร.
หัวข้อวันที่
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 256231 มกราคม 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 256130 กันยายน 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 256131 สิงหาคม 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 256131 กรกฎาคม 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 256130 มิถุนายน 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 256131 พฤษภาคม 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 256130 เมษายน 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 256131 มีนาคม 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 256131 มกราคม 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 256031 ธันวาคม 2560
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 256030 พฤศจิกายน 2560
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 256030 กันยายน 2560
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 256031 สิงหาคม 2560
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 256031 กรกฎาคม 2560
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 256030 มิถุนายน 2560
|<<<1234>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 2