ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลไม้ยา ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-672072  แฟกซ์ 053-672033

ปลัด

สายตรงผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

facebookศูนย์ดำรงธรมม

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์


สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 17/08/2562
วันนี้
35
เมื่อวานนี้
39
เดือนนี้
39
เดือนที่แล้ว
1,601
ปีนี้
3,051
ปีที่แล้ว
17,567
ทั้งหมด
136,616
ไอพี ของคุณ
3.238.186.43ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเมรุเผาศพคอนกรีตเสริมเหล็กชุมชนห้วยก้าง16 กันยายน 2563
เชิญชวนเสนอราคาจ้างก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 4 โครงการ29 พฤษภาคม 2563
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูงสำเร็จรูปทรงถ้วยแชมเปญ บ้านไม้ยาสันโค้ง 02 เมษายน 2563
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 256330 ตุลาคม 2562
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 256330 ตุลาคม 2562
เชิญชวนเสนอราคาจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 5 โครงการ14 พฤษภาคม 2562
เชิญชวนเสนอราคาจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 10 โครงการ14 พฤษภาคม 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลไม้ยา หลังเก่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กท29 มกราคม 2562
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256224 มกราคม 2562
แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.256224 มกราคม 2562
คืนประกันสัญญา09 พฤศจิกายน 2561
ประกาศ แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.256208 ตุลาคม 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูงสำเร็จรูปทรงถ้วยแชมเปญ บ้านห้วยการใ21 พฤษภาคม 2561
การคืนหลักประกันสัญญา04 เมษายน 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯ13 กุมภาพันธ์ 2561
1234>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

- - - - - - - - - - ยังไม่มีข้อมูล- - - - - - - - - -

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศราคากลาง
หัวข้อวันที่
โครงการเจาะบ่อบาดาล บ้านห้วยก้างตลาด หมู่ที่ 12 ตำบลไม้ยา28 พฤษภาคม 2563
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยก้างกลาง หมู่ที่ 17 ตำบลไม้ยา28 พฤษภาคม 2563
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านร่องกอก หมู่ที่ 3 ตำบลไม้ยา28 พฤษภาคม 2563
โครงการก่อสร้างหินเรียง บ้านศรีชุม หมู่ที่ 10 ตำบลไม้ยา28 พฤษภาคม 2563
โครงการขุดลอกขยายพื้นที่อ่างเก็บน้ำไม้ยา หมู่ 1624 สิงหาคม 2562
โครงการก่อสร้างขุดวางท่อจ่ายน้ำประปาภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยเดื่อ หมู่ 117 สิงหาคม 2560
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด บ้านไม้ยา หมู่ 217 สิงหาคม 2560
โครงการก่อสร้างกำแพงกันตลิ่งพัง บ้านไม้ยากลาง หมู่ 1526 กรกฎาคม 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันสะอาด หมู่ 429 พฤษภาคม 2560
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยก้างรัฐ หมู่ 629 พฤษภาคม 2560
โครงการขุดวางท่อจ่ายน้ำประปา บ้านไม้ยาคูเวียง หมู่ 929 พฤษภาคม 2560
โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ โดยติดฝ้าเพดาน29 พฤษภาคม 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยก้างปูล้าน หมู่ 1429 มีนาคม 2560
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไม้ยาสันโค้ง หมู่ 729 มีนาคม 2560
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยก้างกลาง หมู่ 1729 มีนาคม 2560
12345>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน สขร.
หัวข้อวันที่
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 256309 เมษายน 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 256310 มีนาคม 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 256305 กุมภาพันธ์ 2563
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. 256215 มกราคม 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 256208 มกราคม 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 256211 ธันวาคม 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 256213 พฤศจิกายน 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 256209 ตุลาคม 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 256211 กันยายน 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 256209 สิงหาคม 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 256210 กรกฎาคม 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 256231 พฤษภาคม 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 256230 เมษายน 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 256231 มีนาคม 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 256228 กุมภาพันธ์ 2562
1234>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1