ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลไม้ยา ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-672033  แฟกซ์ 053-672072

ปลัด

สายตรงผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

facebookศูนย์ดำรงธรมม

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์


สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 17/08/2562
วันนี้
100
เมื่อวานนี้
48
เดือนนี้
1,163
เดือนที่แล้ว
1,641
ปีนี้
13,816
ปีที่แล้ว
54,145
ทั้งหมด
129,814
ไอพี ของคุณ
35.172.236.135

นายสี จัตรส
ประธานกลุ่มผู้สูงอายุ บ้านห้วยเดื่อ หมู่ที่ 1
ประธานกลุ่มผู้สูงอายุ บ้านไม้ยา หมู่ที่ 2
ประธานกลุ่มผู้สูงอายุ บ้านร่องกอก หมู่ที่ 3นายสุทัศน์ วงศ์ประเสริฐ
ประธานกลุ่มผู้สูงอายุ บ้านสันสะอาด หมู่ที่ 4นายเวช คำดวงดี
ประธานกลุ่มผู้สูงอายุ บ้านห้วยก้างราษฎร์ หมู่ที่ 5นายมี ชุ่มเย็น
ประธานกลุ่มผู้สูงอายุ บ้านห้วยก้างรัฐ หมู่ที่ 6นายสมนึก วรวงค์
ประธานกลุ่มผู้สูงอายุ บ้านไม้ยาสันโค้ง หมู่ที่ 7นายบุญยัง ไกลถิ่น
ประธานกลุ่มผู้สูงอายุ บ้านสันโค้ง หมู่ที่ 8นายไว ติ๊บคำ
ประธานกลุ่มผู้สูงอายุ บ้านไม้ยาคูเวียง หมู่ที่ 9นายสมบูรณ์ ไกลถิ่น
ประธานกลุ่มผู้สูงอายุ บ้านห้วยก้างศรีชุม หมู่ที่ 10นายพิน บุญหมั่น
ประธานกลุ่มผู้สูงอายุ บ้านห้วยก้างนาล้อม หมู่ที่ 11นายใจ๋หล้า ไกลถิ่น
ประธานกลุ่มผู้สูงอายุ บ้านห้วยก้างตลาด หมู่ที่ 12นายบุญช่วย พรมคำอ้าย
ประธานกลุ่มผู้สูงอายุ บ้านห้วยก้างใหม่ หมู่ที่ 13นายค่าย ศรีทะแก้ว
ประธานกลุ่มผู้สูงอายุ บ้านห้วยก้างปูล้าน หมู่ที่ 14นายอินเขียน บัวดี
ประธานกลุ่มผู้สูงอายุ บ้านไม้ยากลาง หมู่ที่ 15นายบันทึก หมื่นดวง
ประธานกลุ่มผู้สูงอายุ บ้านไม้ยามิตรภาพ หมู่ที่ 16นายสว่าง มหาวงค์
ประธานกลุ่มผู้สูงอายุ บ้านไม้ยาบุนนาค หมู่ที่ 18