ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลไม้ยา ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-672033  แฟกซ์ 053-672072

ปลัด

สายตรงผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

facebookศูนย์ดำรงธรมม

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์


สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 17/08/2562
วันนี้
14
เมื่อวานนี้
42
เดือนนี้
1,404
เดือนที่แล้ว
1,641
ปีนี้
14,057
ปีที่แล้ว
54,145
ทั้งหมด
130,055
ไอพี ของคุณ
3.237.254.197


นายชัยณรงค์ ศรีอินทยุทธ
ปลัดเทศบาลตำบลไม้ยา


นายจีระศักดิ์ เสนาป่า
รองปลัดเทศบาลตำบลไม้ยา


น.ส.รัชฏากร เชื้อเมืองพาน
หัวหน้าสำนักปลัด


นายสมัย อิ่นคำ
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบหัวหน้าฝ่ายธุรการ


นางสาวฐิตารีย์ ปินตาคำ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


นางชุติมา อินตาพรม
นักทรัพยากรบุคคล


นายจุลจักรพงษ์ ณ กาฬสินธุ์
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรนักพัฒนาชุมชน


นางกรวิกา วันยาว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนนักจัดการงานทั่วไป


จ่าเอก เอกพันธุ์ แอ่นปัญญา
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นายจุติเทพ เขียวทิพย์
เจ้าพนักงานธุรการ


นายสันทัด อนุมาศ
เจ้าพนักงานป้องกันบรรเทาฯ


นางนันทภรณ์ ยศคำ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน


น.ส.ชรินทร์รัตน์ ใหม่เต็ม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


น.ส.ฐาณัชชา เป็กธะนะ
ผู้ช่วยนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ


นางจิรัชยา สอนศิริ
คนงานทั่วไป


นางสุนิตย์ วงค์ปัญญา
คนงานทั่วไป


นายมงคล ปินธุ
คนงานทั่วไป


นายอนัญ กองธรรม
จ้างเหมาบริการ