Get Adobe Flash player

 

   
  นายสิทธิกรณ์  เมืองก้อนกาศ
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
     
     
   
 

นายปพัสกรณ์  บุญนะ
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

 
     
     
  พนักงานกองช่าง  
     
 
นายสุทธิพงษ์  ทาคำ
นายช่างโยธา
  นางสาวเปียทิพย์  อุตุภรณ์
เจ้าพนักงานธุรการ
     
     
  พนักงานจ้างกองช่าง  
     
นายวิรัตน์  ใจกว้าง
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายนาคินทร์  แก้วกาวี
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายธนกฤต  ภูใบ
ผู้ช่วย จพง.การประปา
     
   
นายพนากร  จิตรถา
คนงานทั่วไป