Get Adobe Flash player

- เทศบาลตำบลไม้ยา ร่วมกับหน่วยงานราชการ และประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลไม้ยา ร่วมมือจัดกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ