Get Adobe Flash player

กิจกรรมกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ

เนื่องในโอกาส 
วันเฉลิมพระชมนพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

วันที่ 27 กรกฎาคม 2560
ณ ลำน้ำห้วยเคียน หมู่ที่ 8 ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย
โดย..เทศบาลตำบลไม้ยา ร่วมกับ อำเภอพญาเม็งราย ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลไม้ยา
ส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ตำบลไม้ยา