Get Adobe Flash player

โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2560

ณ วัดห้วยก้าง หมู่ที่ 17 ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย
วันที่ 7 กรกฎาคม 2560
โดย... เทศบาลตำบลไม้ยา ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมตำบลไม้ยา