Get Adobe Flash player

 

เทศบาลตำบลไม้ยา ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดเชียงราย
จัดทำโครงการปลุกพนักงานต้านภัยทุจริตในองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐