Get Adobe Flash player

 

นายเอนก  ไกลถิ่น นายกเทศมนตรีตำบลไม้ยา
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลไม้ยา
ได้ให้การช่วยเหลือบ้านผู้ยากไร้ภายในตำบลไม้ยา
โดยการรวบรวมสิ่งของ เครื่องใช้ อาหาร และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ มอบให้ผู้ยากไร้