Get Adobe Flash player

 

โครงการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการรับมือพิบัติภัย ประจำปี 2559
โดย  เทศบาลตำบลไม้ยา
ร่วมกับ
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงราย สาขาเชียงของ

ในวันที่  8  มิถุนายน  2559
ณ หอประชุมเอนกประสงค์เทศบาลตำบลไม้ยา