Get Adobe Flash player

เทศบาลตำบลไม้ยา เข้าร่วมงาน ไหว้สาพญามังราย ประจำปี 2559

วันที่ 18 เมษายน 2559

ณ คุ้มพญามังราย บ้านสันป่าสัก ตำบลเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย