Get Adobe Flash player

 

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน
วันที่ 7 กรกฎาคม 2558
เทศบาลตำบลไม้ยา ร่วมกับ รพ.สต.ไม้ยา