Get Adobe Flash player

 

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน
วันที่ 6 กรกฎาคม 2558
เทศบาลตำบลไม้ยา ร่วมกับ รพ.สต.ห้วยก้าง