Get Adobe Flash player

 

สรงน้ำพระธาตุหมอกมุงเมือง
วันที่ 6  เมษายน  2558
ณ วัดพระธาตุหมอกมุงเมือง หมู่ที่ 1 ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย