Get Adobe Flash player

 

นายวิชัย จิรฉัตรมงคล 

นายอำเภอพญาเม็งราย

ตรวจเยี่ยมราชการ และมอบนโยบายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555

 
 
{gallery}55/february/visit{/gallery}