Get Adobe Flash player

 

 

 

 

 การแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอพญาเม็งราย ประจำปี 2555

"ไม้ยาเกมส์"

ระหว่างวันที่ 17 - 19 มกราคม 2555

ณ สนามกีฬาโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม

 

 
 

{gallery}55/january/sport day{/gallery}