Get Adobe Flash player

นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ตรวจเยี่ยมราชการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยไม้ยา พร้อมระบบส่งน้ำ ในพื้นที่เทศบาลตำบลไม้ยา

เมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2555

 

 

{gallery}55/january/visit{/gallery}