Get Adobe Flash player

 

 

 

 

- ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน  -   ร้องทุกข์

 

     ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์  เทศบาลตำบลไม้ยา  อำเภอพญาเม็งราย  จังหวัดเชียงราย