Get Adobe Flash player

 

เทศบาลตำบลไม้ยา ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลไม้ยา
ได้กำหนดจัดงานประเพณีเทศน์ธรรมหาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2557
วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2556