Get Adobe Flash player

 

พัฒนาลำน้ำห้วยก้าง เพื่อเตรียมความพร้อมของสถานที่ในการจัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง
วันที่ 17 ตุลาคม 2556 
ณ ลำน้ำห้วยก้าง ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย