Get Adobe Flash player

 

ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนห้วยก้างราษฎร์วิทยา
ระดับชั้นอนุบาล 1 และ 2 เข้าเยี่ยมชมสำนักงานเทศบาลตำบลไม้ยา 

วันที่ 2 ตุลาคม 2556