Get Adobe Flash player

กองทุนบทบาทสตรีจังหวัดเชียงรายและกองทุนบทบาทสตรีตำบลไม้ยา
ร่วมกับ
เทศบาลตำบลไม้ยา
จัดโครงการอบรมแปรรูปนมและผลไม้แช่อิ่ม
ระหว่างวันที่ 26-28 กันยายน 2556