Get Adobe Flash player

เทศบาลตำบลไม้ยา ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมตำบลไม้ยา และ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วันพระธาตุม่อนหินแก้ว
จัดโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2556
วันที่ 9 สิงหาคม 2556
ณ วัดพระธาตุม่อนหินแก้ว หมู่ที่ 7 ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย