Get Adobe Flash player

โครงการประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2556
วันที่ 17 กรกฎาคม 2556
ณ วัดพระธาตุปูล้าน หมู่ที่ 14 ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย