Get Adobe Flash player

เทศบาลตำบลไม้ยา ร่วมกับ สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย สาขาเทิง จัดทำ
โครงการอบรมขับขี่ปลอดภัย ถูกกฎหมายจราจร ประจำปีงบประมาณ 2556
วันที่ 13 กรกฎาคม 2556
ณ เทศบาลตำบลไม้ยา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย