Get Adobe Flash player

โครงการรวมพลังเร่งกำจัดลูกน้ำด้วยมาตรการ ๕ ป ๑ ข
วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2556
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไม้ยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย