Get Adobe Flash player

วันวิสาขบูชา ประจำปี 2556
ทำบุญ ฟังธรรม สรงน้ำพระธาตุกู่หิน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2556
บ้านสันโค้ง หมู่ที่ 8 ต.ไม้ยา