Get Adobe Flash player

กีฬา อปท. สัมพันธ์ อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
ประจำปี 2556
ระหว่าง วันที่ 22 - 23 มกราคม 2556
ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ ตำบลแม่ต๋ำ