Get Adobe Flash player

กีฬา นักเรียน - ประชาชน ตำบลไม้ยา ประจำปี 2555
"ห้วยเดื่อเกมส์"
ระหว่าง วันที่ 7-11 มกราคม 2556
ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย