Get Adobe Flash player

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลตำบลไม้ยา
เข้าร่วมกิจกรรม งานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2556
ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย