Get Adobe Flash player

 

เทศบาลตำบลไม้ยา ร่วมสืบสานประเพณีสรงน้ำพระธาตุม่อนหินแก้ว 
ณ วัดพระธาตุม่อนหินแก้ว หมู่ที่ 7 ตำบลไม้ยา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย