Get Adobe Flash player

 

โครงการจัดงาน "วัน อปพร." ประจำปี 2557
วันที่ 22 มีนาคม 2557
โดย ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภันฝ่ายพลเรือน เทศบาลตำบลไม้ยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย