Get Adobe Flash player

 

เทศบาลตำบลไม้ยา จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557
วันที่ 9 มกราคม 2557
ณ ลานกิจกรรมเทศบาลตำบลไม้ยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย