Get Adobe Flash player

 

เทศบาลตำบลไม้ยา ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย "ภัยหนาว"
3 มกราคม 2557
ณ ลานหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลไม้ยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย