Get Adobe Flash player

 

เทศบาลตำบลไม้ยา ได้ให้การต้อนรับ คณะนักเรียนโรงเรียนห้วยก้างราษฎร์วิทยา ระดับชั้นอนุบาล 
ในการเยี่ยมชมการทำงานของเทศบาลตำบลไม้ยา
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2557