Get Adobe Flash player

 

เทศบาลตำบลไม้ยา ร่วมกับ อำเภอพญาเม็งราย
จัดโครงการออกหน่วยบริการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2557
ณ บ้านสันโค้ง หมู่ที่ 8 ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย