Get Adobe Flash player

 

โครงการแข่งขันแอโรบิคเพื่อสุขภาพ
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2557
ณ ตลาดชุมชนบ้านห้วยก้าง ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย