Get Adobe Flash player

 

ประเพณีลอยกระทง 2557
 
เทศบาลตำบลไม้ยา จัดโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2558 เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีที่ดีงาม
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557
ณ ตลาดสดบ้านห้วยก้าง อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย