Get Adobe Flash player

 

ประชุมสภาเทศบาลตำบลไม้ยา
สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1
วันที่ 29 ตุลาคม 2557
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลไม้ยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย