Get Adobe Flash player

 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลไม้ยา
ได้ออกให้ความรู้ในการป้องกันอัคคีภัย แก่นักศึกษาวิชาทหาร
วันที่ 10 ตุลาคม 2557
ณ โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย