Get Adobe Flash player

 

พิธีไหว้สาแม่ฟ้าหลวง
 
นายเอนก ไกลถิ่น นายกเทศมนตรีตำบลไม้ยา พร้อมท้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงาน และประชาชนตำบลไม้ยา
เข้าร่วมพิธีไหว้สาแม่ฟ้าหลวง เนื่องในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
21 ตุลาคม ครบรอบปีที่ 114
ที่หน้าลานหน้าต้นตุง บนโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน)
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย