Get Adobe Flash player

 

พิธีมอบถุงยังชีพในโครงการ "หนึ่งใจ...ช่วยเหลือผู้ประสบภัย"
 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
ทรงพระกรุณาโปรดให้ นายมนัส โนนุช กรรมการและผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ
เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน ให้แก่ประชาชนชาวตำบลไม้ยาและตำบลพญาเม็งราย
ณ เทศบาลตำบลพญาเม็งราย จ.เชียงราย