Get Adobe Flash player
โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ : ชาวประชาเป็นสุข
 
ณ วัดห้วยก้าง ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย
โดย...เทศบาลตำบลไม้ยา ร่วมกับ วัฒนธรรมอำเภอพญาเม็งราย