Get Adobe Flash player

 

โครงการ "โรงเรียนเกษตรกร ประจำปี 2557"
วันที่ 15 สิงหาคม 2557
ณ แปลงนาสาธิตบ้านห้วยก้างนาล้อม หมู่ที่ 11 ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย