Get Adobe Flash player

เทศบาลตำบลไม้ยา ร่วมกับ กองทุน สปสช.ตำบลไม้ยา
จัดโครงการ ชมรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพตำบลไม้ยา
สร้างสุขภาพ ตามวิถีวัฒนธรรมล้านนา
วันที่ 19 มิถุนายน 2557