Get Adobe Flash player


โครงการไม้ยาไร้พุงมุ่งออกกำลังกาย
ระหว่าง วันที่ 10 -11 มิถุนายน 2557
โดย...กลุ่มพัฒนาสตรีตำบลไม้ยา ร่วมกับ กองทุน สปสช.ตำบลไม้ยา