Get Adobe Flash player

 

โครงการเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย  ห่วงใยซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้ผู้ยากไร้
ประจำปี 2557
โดย นายกฯ วิชดา  วังเสมอ  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย