Get Adobe Flash player

 

โครงการอบรมผู้สูงอายุ ประจำปี 2557
"สูงวัยอย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีสุขภาพดี"
วันที่ 7, 15  พฤษภาคม  2557
โดย..ชมรมผู้สูงอายุตำบลไม้ยา ร่วมกับ กองทุน สปสช.ต.ไม้ยา